Nasze miasto

www.gdansk.pl

Obecnie gościmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 

Statystyki


Wizyt dzisiaj:25
Wizyt wczoraj:31
Wizyt w tym miesiącu:621
Wizyt całkowicie:153797
ZAMIERZENIA WYCH.-DYD. MOTYLI

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

1. Wszyscy lubimy wiosnę :

- poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych np. łąki,

- rozpoznawanie ptaków: bociana, jaskółki i skowronka,

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku,

2. Wiosna na wsi ;

- poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,

- nazywanie domów zwierząt,

- rozpoznawanie odgłosów zwierząt

-wdrażanie do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych, do zgodnej współpracy w zespole- czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
-rozumienie potrzeby dbania o porządek i czystość wokół siebie;
-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się nożyczkami;

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC GR. MOTYLKI

 

• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną:
- określanie występujących zjawisk atmosferycznych,
- rozpoznawanie niektórych zwiastunów wiosny (przebiśnieg, krokus, bazie, pączki na drzewach),

 

  • „Szukamy wiosny w ogrodzie przedszkolnym”: obserwowanie trawy, krzewów, drzew. Szukanie oznak wiosny. Zachęcanie dzieci do obserwowania otaczającej przyrody.
    • Zaznajamianie z obrzędami i tradycjami obchodzenia Świąt Wielkanocnych. Rozwijanie zainteresowania przygotowaniami w domu.
    • Kontynuowanie ćwiczeń słownikowych, słuchowych, oddechowych i artykulacyjnych.
    • Codzienne korzystanie z różnych form ruchu w sali i na powietrzu.

 

- Czynności samoobsługowe: rozwijanie umiejętności samodzielnego przebierania się po skończonym leżakowaniu. Diagnozowanie umiejętności samoobsługowych dzieci.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

1. Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich , skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.

2. Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy

3. Utrzymanie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych takich jak Święto babci i dziadka , kształtowanie zdolności do podejmowania wysiłku, aby sprawić radość najbliższym. Wzbudzenie szacunku do osób starszych.

4. Wyrażanie przeżyć i obserwacji własnych dzieci, w pracach artystycznoplastycznych, układanie z elementów geometrycznych i różnorodnych materiałów , komponowanie scen, przedmiotów, wykorzystanie różnych sposobów łączenia ze sobą części wykonywanych prac według wzorów lub własnej inwencji twórczej .

5. Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijania ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu , ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.


GŁÓWNE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC : GRUDZIEŃ

1. Odróżnianie i posługiwanie się pojęciami: na górze, na dole, niżej, wyżej, na, pod, duża, mała, wysoko, nisko.

2. Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości: współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

3. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania: porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

4. Rozwijanie wyobrażeń: uczestniczenie w zabawach twórczych

5. „Przybądź do nas Mikołaju” – impreza ogólnoprzedszkolna

6. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na kolory i piękno przyrody w zimowej szacie; poznanie zjawisk charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu.

7. Wzbudzenie zainteresowań literaturą; słuchanie wierszy, opowiadań; odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; recytowanie indywidualne i zespołowe krótkich wierszy.

8. Wzmacnianie więzów w rodzinie: wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.

9. Podejmowanie działań plastyczno-konstrukcyjnych; wykonywanie prostych prac plastycznych.

10.Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce

11.Zainteresowanie zwyczajami związanymi ze świętem Bożego Narodzenia; współudział dzieci w ubieraniu choinki, wykonywaniu dekoracji świątecznych;

12.Uczenie się piosenek, wierszy tematycznie związanych ze zbliżającymi się świętami, słuchanie kolęd.

ZADANIA KSZTAŁCĄCO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu

  uczestniczenie w zabawie przy piosence

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu

 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

  rozpoznawanie kolorów

  rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształcenie głosu